وضعیت بازار بورس در روز ۲۵ تیر

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار متعادل شروع کرد ولی بلافاصله عرضه زیاد شد.

شاخص روند نزولی گرفت و الگوهای کندلی نزولی شدند.

گروه دارو متاثر از اخبار صف خرید بودند.

گروه بیمه هم تقاضای زیادی داشتند.

ساعت پایانی بازار قدرت خریدار کمی بیشتر شد

درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی کمی داشتند.

پیشبینی بازار روز بعد ۲۶ تیر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.

شاخص باید به کانال ۱۵۰۰ هزار واحد برگردد و گرنه محتمل است که به ناحیه حمایتی ۱۴۵۰-۱۴۷۰ هزار واحد وارد شود.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی