وضعیت بازار بورس در روز ۲۶ تیر

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار خیلی بدی بود؛ قدرت خریدار خیلی کم بود.

شاخص روند نزولی داشت و نمادهای منفی خیلی زیاد بودند.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند.

گروه غذا جز منفی ترینها و سیمان و دارو مثبت ترینها بودند.

ارزش معاملات هم خیلی کم بود.

پیشبینی بازار روز بعد ۲۸ تیر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.

نیمه دوم بازار روز بعد میتواند متعادل تر ادامه پیدا کند.

شاخص وارد ناحیه حمایتی مهمی شده و انتظار داریم حرکت برگشتی تا ۱۵۰۰ هزار واحد داشته باشد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی