وضعیت بازار بورس در روز 11 تیر

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار متاثر از اخبار با شدت عرضه شروع شد.

شاخص انبوه سازی و کانی فلزی مثبت بودند.

نمادها و الگوهای کندلی منفی زیاد بودند و قدرت فروشنده بالا.

نکته جالب بیشتر بودن ارزش صف های خرید بود!!!

درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند.

یشبینی بازار روز بعد 12 تیر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.

طبق انتظار بازار نتوانست رشد کند و روند نزولی گرفت.

موقعیت مناسب برای شاخص ۱۴۷۰ هزار واحد است.

وضعیت بازار بورس در روز 11 تیر

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی