وضعیت بازار بورس در روز 12 تیر

به این نوشته امتیاز بدهید!

شاخص بعد از افت هزار واحدی برگشت و مثبت شد.

شاخص هم وزن از ابتدای بازار مثبت بود.

بیشترین تاثیر مثبت را بفجر و نوری روی شاخص داشتند.

بعد از گروه تامین، گروه سیمان هم رشد زیادی داشت.

الگوهای کندلی صعودی زیادی شکل گرفت.

درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند.

یشبینی بازار روز بعد 13 تیر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد.

شاخص به حمایت روانی ۱۵۰۰ هزار واحد عکس العمل نشان داد و کانال ۱۵۰۰ را حفظ کرد.

ولی ارزش معاملات خیلی پایین است و برای قضاوت برای تغییر روند زود است

در گزارش هفتگی از واگرایی مثبت در شاخص هم وزن و تاثیر آن با بازار این هفته عرض شد و امروز این تاثیر را به خوبی میبینیم.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی