وضعیت بازار بورس در روز 13 تیر

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار با نوسان نمادهای کوچک تر، مثبت شروع کرد.

شاخص سازها حمایت زیادی نداشتند.

الگوهای کندلی نزولی بیشتر شدند.

درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند.

ارزش معاملات خیلی کم بود، شاخص هم رشد زیادی نداشت!!

یشبینی بازار روز بعد 14 تیر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد.

ارزش معاملات خیلی پایین است و تداوم روند نزولی کمی بعید به نظر میرسد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی