وضعیت بازار بورس در روز 17 خرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار بهتر از انتظار شروع کرد و شاخص ساعت ۱۰ مثبت شد.

شاخص رشد زیادی نداشت و عرضه غلبه کرد.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند.

گروههای سیمان و پالایش تقاضای زیاد و رشد بیشتری داشتند.

ارزش معاملات خیلی کم بود!!!

پیش بینی روند بازار 18 خرداد

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان می دهد.

احتمال ترک کانال ۱۵۰۰ هزار واحد وجود دارد. طبیعتا حفظ این کانال شرایط بهتری برای شاخص ایجاد خواهد کرد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی