وضعیت بازار بورس در روز 18 تیر

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار متعادل شروع کرد ولی منفی شد.

شاخص هم وزن از ابتدا منفی بود.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.

گروه های تامین و سیمان مثبت ترین گروه ها بودند.

ارزش معاملات خیلی خیلی کم.

شاخص از کانال ۱۵۰۰ هزار واحد خارج شد.

پیشبینی بازار روز بعد 20 تیر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.

با از دست دادن کانال ۱۵۰۰ هزار واحد حمایت ۱۴۷۰ هزار واحد را پیش رو داریم.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی