وضعیت بازار بورس در روز 18 خرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

وضعیت بازار بورس 18 خرداد طبق انتظار متعادل بود.

نیمه دوم بازار تقاضا و رشد شاخص بیشتر شد.

شاخص هم وزن رشد بیشتری داشت.

گروه حمل و نقل و سیمان تقاضا و رشد بیشتری داشتند.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.

ارزش معاملات خیلی کم و ناکافی!!!

پیش بینی روند بازار 21 خرداد

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان می دهد.

شاخص پولبک به ۱۵۳۰ هزار واحد خواهد داشت.

تثبیت بالای ۱۵۳۰ میتواند شرایط را تغییر دهد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی