وضعیت بازار بورس در روز 21 خرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

وضعیت بازار بورس در روز 21 خرداد، طبق انتظار متعادل همراه با عرضه بود.

گروه بیمه و سیمان تقاضا و رشد بیشتری داشتند.

نیمه دوم بازار کمی تقاضا بیشتر شد و شاخص تغییر روند داد و موفق با ادامه صعود نشد.

درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند.

ارزش معاملات خیلی کم و ناکافی!!!

پیش بینی روند بازار 22 خرداد

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان می دهد.

شرایط تغییری نکرده و هنوز روند نزولی است!!!

حفظ کانال ۱۵۰۰ هزار واحد و افزایش ارزش معاملات مطلوب ماست.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی