وضعیت بازار بورس در روز 23 خرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار بیش از انتظار مثبت شد.

شاخص در نیم ساعت بیش از ۲۰ هزار واحد رشد کرد.

درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی خیلی زیادی داشتند.

شاخص گروه خودرو فلزات و سیمان بیشترین رشد را داشتند.

ارزش معاملات بیشتر از روز قبل بود.

پیش بینی روند بازار 24 خرداد

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت ولی با عرضه نشان می دهد.

شاخص خیلی زود به مقاومت بعدی رسید و احتمالا به این مقاومت عکس العمل نشان خواهد داد.

همانطور که عرض شد، روند میان مدتی شاخص خیلی خوبه و مستعد رسیدن به قله های قبلی…

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی