وضعیت بازار بورس در روز 4 تیر

به این نوشته امتیاز بدهید!

شاخص سازها حال خوبی نداشتند و بازار رو خراب کردند.

شاخص هم وزن مثبت بسته شد.

گروه خودرو و بانک حمایت داشتند ولی جو بازار منفی بود.

نمادهای زیر قیمت پایانی به ۵۰۰ نماد رسید.

درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند.

شاخص گروه غذا و خودرو بیشترین رشد را داشتند.

در مورد تحرکات گروه غذا و بانک در گزارش هفتگی اشاره شده بود.

پیشبینی بازار روز بعد 5 تیر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.

شاخص گارد ۱۴۷۰ هزار واحد گرفته و حفظ ۱۵۰۰ هزار واحد سیگنال مثبتی میتواند باشد…

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی