وضعیت بازار بورس در روز 5 تیر

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار روند اصلاحی را ادامه داد.

گروه خودرو و بانک عرضه زیادی داشتند.

نمادهای زیر قیمت پایانی بیش از ۵۰۰ نماد بود.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.

شاخص به مرز ۱۵۰۰ هزار واحد رسید.

یشبینی بازار روز بعد 6 تیر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.

ممکن است شاخص برگشتی ۱۵۱۰ هزار واحد داشته باشد ولی اولین هدف شاخص ۱۴۷۰ هزار واحد است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی