وضعیت بازار بورس در روز 7 تیر

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار مثبت بود ولی با ارزش معاملات پائین بود.

نمادهای مثبت زیاد بودند ولی بیشتر نمادها زیر قیمت پایانی بودند.

گروه حمل و نقل و کاغذ رشد بیشتری داشتند.

الگوهای کندلی صعودی متعددی شکل گرفت.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.

یشبینی بازار روز بعد 8 تیر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد.

در مورد برگشت شاخص عرض کرده بودیم. با توجه به پائین بودن ارزش معاملات احتمال تداوم روند نزولی بیشتر هست.

اگر شاخص بالاتر ۱۵۳۰ هزار واحد تثبیت کند میتوان به تداوم روند صعودی امیدوار شد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی