وضعیت بازار بورس در هفته 28 خرداد تا 1 تیر

به این نوشته امتیاز بدهید!

وضعیت بازار بورس در هفته 28 خرداد تا 1 تیر، اصلاحی بود و شاخص فاز اصلاحی را دامه داد.

هیجان فروش زیاد نبود و منفی ها خرید میشد.

ولی علیرغم تلاش های پی در پی، شاخص نتوانست صعود کند و شاخص ۳۰ هزار واحد اصلاح کرد.

شاخص گروه حمل و نقل تمام هفته صعودی بود.

گروه خودرو هم روند صعودی داشت.

سرانه خرید حقیقی گروه بانک افزایش نشان میدهد.

شاخص غذا و محصولات فلزی واگرایی مثبت دارند و میتوانند هفته آینده وضعیت بهتری داشته باشند.

فیلتر پول هوشمند هفتگی

فیلتر حجم مشکوک هفتگی

فیلتر ورود پول حقیقی هفتگی