وضعیت بازار بورس ۱۰ مهر

به این نوشته امتیاز بدهید!
  • بازار روند نزولی را ادامه داد.
  • مجموع بازار خروج پول حقیقی داشت.
  • الگوهای صعودی کندلی و قدرت خریدار حقیقی بیشتر بودند.
  • مثبت ترین گروه فراکاب بود و منفی ترین وسایل ارتباطی بود.
  • درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.
  • ارزش معاملات ناچیز بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۱ مهر

  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.
  • احتمال افزایش تقاضا در روزهای آتی وجود دارد. امروز از شدت عرضه کاسته شده بود و قدرت خریدار داشتیم.
  • حمایت استاتیک مهم شاخص ۱۲۹۰ هزار واحد است. البته احتمال برگشت شاخص پیش از این حمایت هم وجود دارد.
  • شاخص کف کانال کوتاه مدت و میان مدت خود قرار دارد که به عنوان حمایت داینامیک در نظر گرفته می شود.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی