وضعیت بازار بورس ۱۱ مرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار متعادل و ضعیف شروع کرد.

نیمه دوم بازار بهتر ادامه پیدا کرد.

اخبار مثبت نمادهای خودرو و خساپا را مثبت کرد.

شاخص گروه کاشی مثبت ترین و حمل و نقل منفی ترین بود.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.

ارزش معاملات خیلی ناچیز است!!!!!

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۲ مرداد

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد.

طبق انتظار بازار حمایت ۱۴۲۵ هزار واحد رو حفظ کرده و برای برگشت باید همین حوالی نوسان داشته باشد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی