وضعیت بازار بورس ۱۳ شهریور

به این نوشته امتیاز بدهید!
  • بازار وضعیت متعادلی داشت.
  • الگوهای صعودی زیادی شکل گرفت و قدرت خریدار بیشتر بود.
  • مثبت ترین گروه ارتباطات و منفی ترین حمل و نقل بود.
  • ارزش معاملات خیلی کم بود.
  • درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۴ شهریور

  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد و احتمالا بیشتر شدن عرضه هم وجود دارد.
  • الان حفظ ۱۴۲۵ هزار واحد مهم است. عبور از این حمایت الگوی ادامه دهنده مثلث می سازد و روند نزولی ادامه پیدا خواهد کرد.
  • شاخص هم اکنون مستعد شکل گیری الگوی ادامه دهنده مثلثی است.