وضعیت بازار بورس ۱۵ شهریور

به این نوشته امتیاز بدهید!
  • بازار وضعیت بلا تکلیفی دارد و هر نمادی راهی پیش گرفته.
  • عرضه در شاخص سازها بیشتر بود که منجر به افت شاخص کل کل شد و نمادهای کوچکتر مثبت بودند.
  • مثبتترین گروه محصولات چوبی و منفی ترین حمل و نقل بود.
  • نمادهای با خروج پول هوشمند بیشتر بودند ولی نمادهای زیادی هم ورود پول هوشمند داشتند.
  • ارزش معاملات خیلی کم بود.
  • درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۶ شهریور

  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد.
  • شاخص به آرامی در حال از دست دادن حمایت است.
  • الگوی ادامه دهنده مثلثی در شاخص به خوبی شکل گرفته است و احتمال افزایش عرضه و ادامه روند نزولی در روزهای آینده بیشتر شده است مگر اینکه اخبار و رویدادهای اقتصادی و سیاسی تغییر در جو بازار ایجاد کنند.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی