وضعیت بازار بورس ۱۶ شهریور

به این نوشته امتیاز بدهید!
  • مثل روزهای قبل نمادهای شاخص ساز منفی تر بودند.
  • مثبتترین گروه ارتباطات و منفی ترین کانه فلزی بود.
  • علیرغم الگوهای کندلی نزولی زیاد قدرت خریدار بشتر بود.
  • نمادهای با خروج پول هوشمند دو برابر ورود پول هوشمند بودند.
  • طبق روال چهارشنبه ها درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۹ شهریور

  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.
  • الگوی ادامه دهنده مثلثی در شاخص به خوبی شکل گرفته است و تارگت بعدی شاخص ۱۳۸۰ هزار واحد است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی