وضعیت بازار بورس ۱۹ شهریور

به این نوشته امتیاز بدهید!
  • طبق انتظار بازار کاملا منفی بود.
  • شاخص کانال ۱۴۰۰ هزار واحد را از دست داد.
  • مثبتترین گروه منسوجات و منفی ترین حمل و نقل بود.
  • بیش از ۵۰۰ نماد منفی و قدرت فروشنده در بازار بیشتر بود.
  • درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۰ شهریور

  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.
  • شاخص وارد ناحیه حمایتی به مرکز ۱۳۸۰ هزار واحد رسیده است. بنابراین انتظار داریم روزهای آتی از شدت عرضه کاسته شده و زمینه برای برگشت شاخص فراهم شود.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی