وضعیت بازار بورس ۱۹ مهر

به این نوشته امتیاز بدهید!
  • بازار بهتر از انتظار و مثبت بود ولی با ارزش معاملات پایین.
  • مثبت ترین گروه لاستیک و منفی ترین رایانه بود.
  • نمادهای مشکوک به ورود پول هوشمند امروز هم زیاد بودند.
  • نیمه دوم بازار نمادهای فولاد و فملی رشد کردند و در همراهی با شپنا شاخص را رشد داند.
  • ارزش معاملات هنوز کافی نیست.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۰ مهر

  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد.
  • شاخص در ناحیه حمایتی استاتیک و داینامیک قرار دارد.
  • علاوه بر این شاخص کل واگرایی مثبت هم دارد.
  • به هر صورت برای صعود ارزش معاملات بیشتری نیاز هست.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی