وضعیت بازار بورس ۱ آبان

به این نوشته امتیاز بدهید!
  • بازار ابتدا خوب بود و شاخص هم وزن مثبت بود.
  • در ادامه عرضه در شاخص سازها شدت گرفت.
  • فولاد، کگل و فارس بیشترین تاثیر منفی را در شاخص داشتند.
  • حمل و نقل بیشترین رشد و ذغال سنگ منفی ترین بود.
  • قدرت فروشنده و نمادهای منفی زیاد بودند.
  • درآمدثابتها خروج پول حقیقی داشتند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲ آبان

  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.
  • شاخص به حمایت ۱۲۹۰ هزار واحد است.
  • کف کانال میان مدت دقیقا ۱۲۸۰ هزار واحد است و کف کانال کوتاه مدت نیز ۱۲۷۱ هزار واحد است.
  • امیدواریم روزهای آتی شاخص در همین حوالی ۱۲۹۰ هزار واحد تغییر روند دهد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی