وضعیت بازار بورس ۲۱ شهریور

به این نوشته امتیاز بدهید!
  • بازار مثبت شروع کرد ولی در ادامه با غلبه عرضه نمادهای منفی زیاد شدند و شاخص کل منفی شد.
  • ساعت پایانی کمی تقاضا بیشتر شد و شاخص کمی برگشت.
  • مثبتترین گروه محصولات و منفی ترین کانی فلزی بود.
  • درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.
  • ارزش معاملات خیلی کم بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۲ شهریور

  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد.
  • شاخص وارد ناحیه حمایتی به مرکز ۱۳۸۰ هزار واحد رسیده است. طبق انتظار عرضه کمتر شده ولی ممکنه است روزهای آینده تقاضا افزایش پیدا کند ولی هم ارزش معاملات امروز خیلی کم بود و هم درآمد ثابت ها ورود پول داشتند. بنابراین احتمالا برگشت قوی زیاد نیست.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی