وضعیت بازار بورس ۲۲ شهریور

به این نوشته امتیاز بدهید!
  • بازار مثبت ولی ضعیف شروع کرد.
  • با صف خرید شدن خودرویی ها جو بازار بهتر شد.
  • نمادهای مثبت و الگوهای مثبت بیشتر شدند.
  • مثبتترین گروه خودرو و منفی ترین محصولات چوبی بود.
  • درآمد ثابت ها ابتدا ورود و در نهایت خروج پول حقیقی را ثبت کردند.
  • ارزش معاملات کمی بهتر از دیروز و ناکافی بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۳ شهریور

  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد.
  • طبق انتظار بازار به حمایت ۱۳۸۰ هزار واحد عکس العمل نشان داد.
  • تغییر در روند جریان پول صندوق های درآمد ثابت سیگنال خوب بازار امروز بود.
  • اولین گام شاخص پس گرفتن کانال ۱۴۰۰ هزار واحد و مقاومت مهم شاخص ۱۴۲۰ هزار واحد است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی