وضعیت بازار بورس ۲۳ شهریور

به این نوشته امتیاز بدهید!
  • بازار مثبت ولی باز هم ضعیف شروع کرد.
  • به مرور عرضه زیاد شد و شاخص کل منفی شد.
  • مثبتترین گروه تامین و منفی ترین ارتباطات بود.
  • مجموع بازار ورود پول حقیقی داشت.
  • درآمد ثابت ها طبق روال چهارشنبه ها ورود پول حقیقی را ثبت کردند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۷ شهریور

  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.
  • به نظر می رسد شاخص به کف سازی در ناحیه ۱۳۸۰ هزار واحد نیاز دارد.
  • اولین گام شاخص پس گرفتن کانال ۱۴۰۰ هزار واحد و مقاومت مهم شاخص ۱۴۲۰ هزار واحد است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی