وضعیت بازار بورس ۲۳ مهر

به این نوشته امتیاز بدهید!
  • بازار مثبت شروع کرد ولی خیلی ضعیف بود و بلافاصله شاخص منفی شد.
  • مثبت ترین گروه کاغذ و منفی ترین ارتباطات بود.
  • قدرت خریدار خوب ولی الگوهای منفی زیاد بودند.
  • درآمدثابت ها طبق روال شنبه ها خروج پول زیادی داشتند.
  • ارزش معاملات هنوز کافی نیست.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۴ مهر

  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.
  • احتمال افزایش تقاضا در نیمه دوم بازار فردا وجود دارد.
  • شاخص به مقاومت ۱۳۳۵ هزار واحد عکس العمل نشان داده و ممکن است چند روزی برای کف سازی تلاش کند.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی