وضعیت بازار بورس ۲۴ مرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار ابتدا ضعیف شروع شد ولی در ادامه تحت تاثیر اخبار مثبت شد.

ابتدا قدرت فروشنده زیاد بود ولی به مرور قدرت خریدار بیشتر شد.

شاخص گروه خودرو و ارتباطات بیشترین رشد را داشت.

الگوهای صعودی کندلی زیای شکل گرفت.

درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۵ مرداد

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد.

بازار شرایط خوبی پیدا کرد. اولین مقاومت شاخص ۱۵۰۰ هزار واحد است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی