وضعیت بازار بورس ۲۴ مهر

به این نوشته امتیاز بدهید!
  • طبق انتظار بازار منفی بود.
  • مثبت ترین گروه زراعت و منفی ترین محصولات چوبی بود.
  • قدرت خریدار کم و الگوهای نزولی زیاد بودند.
  • درآمدثابتها و مجموع بازار هم خروج پول داشتند.
  • ارزش معاملات خیلی کم بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۵ مهر

  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.
  • حفظ حمایت ۱۲۹۰ هزار واحد برای شاخص اهمیت دارد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی