وضعیت بازار بورس ۲۵ مرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار مثبت ولی ضعیف شروع کرد.

گروه های بانک و خودرو خیلی حمایت داشتند که نیمه دوم آنها هم عرضه شدند.

شاخص گروه ارتباطات و رادیویی بیشترین رشد را داشت.

الگوهای نزولی کندلی زیای شکل گرفت.

شاخص هم وزن مثبت بسته شد.

درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۶ مرداد

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.

مقاومت ۱۴۶۵ هزار واحد تبدیل به مقاومت مهمی شد!!!

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی