وضعیت بازار بورس ۲۵ مهر

به این نوشته امتیاز بدهید!
  • طبق انتظار بازار منفی بود.
  • مثبت ترین گروه زراعت و منفی ترین محصولات چوبی بود.
  • علیرغم اینکه نمادهای منفی زیاد بودند الگوهای صعودی کم نبودند.
  • شپنا و شبندر تقاضا زیادی داشتند با تاثیر مثبت روی شاخص.
  • ساعت پایانی تقاضا و نمادهای مثبت بیشتر شد و شاخص برگشت.
  • درآمدثابتها ورود پول حقیقی داشتند.
  • امروز هم ارزش معاملات خیلی کم بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۶ مهر

  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد.
  • احتمال افزایش تقاضا و مثبت شدن بازار هم وجود دارد.
  • حفظ حمایت ۱۲۹۰ هزار واحد برای شاخص اهمیت دارد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی