وضعیت بازار بورس ۲۷ شهریور

به این نوشته امتیاز بدهید!
  • بازار منفی و شاخص اکیدا نزولی بود.
  • قدرت فروشنده به شکل کم سابقه ای بیشتر از خریدار بود.
  • مثبتترین گروه ذغال سنگ و منفی ترین ارتباطات بود.
  • شاخص گروه بیمه و زراعت هم مثبت بود.
  • مجموع بازار خروج پول حقیقی زیادی داشت.
  • درآمد ثابت ها طبق روال معمول شنبه ها خروج پول حقیقی را ثبت کردند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۸ شهریور

  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.
  • وضعیت بازار امروز بدتر از انتظار بود. شاخص در موقعیت خوبی برای برگشت بود.
  • شاخص هنوز از ناحیه قرار دارد و حمایت بعدی آن ۱۳۳۹ هزار واحد است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی