وضعیت بازار بورس ۲۹ مرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

•بازار شروع متعادلی داشت ولی با عرضه ادامه پیدا کرد.

•گروه های بانک و خودرو خیلی عرضه داشتند.

•شاخص وسایل ارتباطی و محصولا فلزی بیشترین رشد را داشت.

الگوهای کندلی بیشتر نزولی بودند.

درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۳۰ مرداد

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد.

حفظ حمایت ۱۴۲۵ هزار واحد اولویت شاخص است.

حمایت بعدی شاخص ۱۳۸۰ هزار واحد است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی