وضعیت بازار بورس ۲ شهریور

به این نوشته امتیاز بدهید!

•بازار شروع متعادل و مثبتی داشت.

حمل و نقل، انبوه سازی و پالایش تقاضا و رشد خوبی داشت.

•بیش از ۵۰۰ نماد مثبت معامله شدند.

•در بیش از ۲۰۰ نماد رد پای ورود پول هوشمند دیده می شود.

•بازار مجموعا ورود پول حقیقی داشت.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۵ شهریور

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد.

شاخص کف قبلی (۱۴۲۳ هزار واحد) را حفظ کرد.

عبور از ۱۴۶۰ هزار واحد سیگنال خوبی برای شکل گیری روند صعودی است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی