وضعیت بازار بورس ۲ مهر

به این نوشته امتیاز بدهید!
  • طبق انتظار بازار منفی شروع کرد.
  • بیش از ۶۰۰ نماد منفی و قدرت فروشنده غلبه زیادی داشت.
  • شاخص هیچ گروهی مثبت نبود.
  • درآمدثابتها ورود پول حقیقی و مجموع بازار هم خروج پول حقیقی داشت.
  • ارزش معاملات کمی بیشتر از هفته قبل بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۴ مهر

  •  
  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.
  • شاخص وارد بدون توجه به ناحیه حمایتی با حجم بیشتر و قدرت فروشنده بیشتر از هفته قبل بیش از ۲۷ هزار واحد افت کرد!!!!!!
  • حمایت بعدی شاخص ۱۲۹۰ هزار واحد است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی