وضعیت بازار بورس ۳۰ شهریور

به این نوشته امتیاز بدهید!
  • طبق انتظار بازار منفی شروع کرد.
  • بیش از ۵۰۰ نماد منفی و قدرت فروشنده بیشتر بود.
  • مثبتترین گروه مالی و منفی ترین ذغال سنگ بود.
  • طبق روال هر چهارشنبه درآمدثابتها ورود پول حقیقی داشتند.
  • ارزش معاملات خیلی کم و بازار بی رمق بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲ مهر

  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.
  • شاخص وارد ناحیه حمایتی با مرکز ۱۳۳۹ هزار واحد شده است و انتظار بهتر شدن بازار در هفته آینده را داریم.
  • از طرفی شاخص از نظر تایم فریم هفتگی هم به حمایت مهمی رسیده است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی