وضعیت بازار بورس ۳۰ مرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

•بازار شروع متعادلی داشت ولی با عرضه ادامه پیدا کرد.

•گروه های بانک و خودرو خیلی عرضه داشتند.

•شاخص فراکاب بیشترین رشد را داشت.

•بازگشایی فولاد، شاخص را ۲ هزار واحد پائین آورد و در ۷ دقیقه ای که معامله شد بیش از میانگین حجم معامله شد.

الگوهای کندلی بیشتر نزولی بودند.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۳۱ مرداد

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.

شاخص حوالی ۱۴۲۵ هزار واحد عکس العملی نشان خواهد داد ولی حمایت ۱۳۸۵ هزار واحد در دسترس است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی