وضعیت بازار بورس ۳۱ مرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

•بازار شروع متعادلی داشت ولی با عرضه ادامه پیدا کرد.

•امروز هم گروه های بانک و خودرو خیلی عرضه داشتند.

•شاخص گروه ارتباطات بیشترین رشد را داشت.

فولاد و تیمش بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.

•الگوهای کندلی صعودی بیشتر بودند ولی بیشتر نمادها زیر قیمت پایانی معامله میشدند.

شاخص هم وزن مثبت بسته شد.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱ شهریور

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.

محتمل است که شاخص افتان و خیزان تا ۱۳۸۰ هزار واحد پایین برود.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی