وضعیت بازار بورس ۳ مرداد

بازار بیش از انتظار منفی بود. تمام گروه ها منفی بودند.

نمادهای منفی نزدیک ۶۰۰ نماد و قدرت فروشنده خیلی بیشتر از خریدار!!!!

شاخص هم وزن افت بیشتری داشت و فولاد بیشتری تاثیر منفی را بر شاخص کل داشت.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۴ مرداد

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.

شاخص حمایت مهمش را با قدرت شکست.

حمایت بعدی شاخص محدوده ۱۴۲۰ هزار واحد است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی

Posted in اخبار و گزارش بازار.