وضعیت بازار بورس ۵ شهریور

به این نوشته امتیاز بدهید!
  • طبق انتظار بازار مثبت بود ولی نتوانست قوی ادامه دهد.
  • حمل و نقل و فرکاب رشد خوبی داشتند.
  • نیمه دوم نمادهای زیر قیمت پایانی بیشتر شدند.
  • الگوهای کندلی نزولی زیادی شکل گرفت.
  • درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند.
  • ارزش معاملات بیشتر از هفته های اخیر شد.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۶ شهریور

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد.

عبور از ۱۴۶۰ هزار واحد سیگنال خوبی برای شکل گیری روند صعودی است.

بازار در مواجهه با این مقاومت کمی تردید دارد. باید ببینیم روزهای آتی میتواند از این مقاومت عبور کند یا خیر.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی