وضعیت بازار بورس ۵ مرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق انتظار بازار متعادل بود.

گروه غذایی و خودرو رشد بیشتری داشتند.

مجموع بازار ورود پول حقیقی داشت.

الگوهای صعودی زیادی شکل گرفت.

نمادهایی که زیر قیمت پایانی معامله میشدند بیشتر شد.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی خیلی زیادی داشتند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۸ مرداد

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد.

شاخص افت زیادی داشته و برای برگشت زمان و انرژی بیشتری نیاز دارد!!!

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی