وضعیت بازار بورس ۶ شهریور

به این نوشته امتیاز بدهید!
  • طبق انتظار بازار پای پیش روی نداشت.
  • کانی فلزی و شیمیایی رشد بیشتری داشتند.
  • خساپا در پی انتشار اخبار ارزش گذاری تا آستانه صف خرید رفت ولی به محدوده صفر تابلو برگشت. خساپا قدرت فروشنده و حجم مشکوک داشت.
  • صف های خرید و فروش نسبت به هم وضعیت برابری داشتند.
  • قدرت خریدار کم و الگوهای نزولی بیشتر بودند.
  • درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۷ شهریور

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.

الان حفظ ۱۴۲۵ هزار واحد مهم است. عبور از این حمایت الگوی ادامه دهنده مثلث می سازد و روند نزولی ادامه پیدا خواهد کرد.

عبور از ۱۴۶۰ هزار واحد هم میتواند سیگنال تغییر روند باشد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی