وضعیت بازار بورس ۶ شهریور

  • طبق انتظار بازار پای پیش روی نداشت.
  • کانی فلزی و شیمیایی رشد بیشتری داشتند.
  • خساپا در پی انتشار اخبار ارزش گذاری تا آستانه صف خرید رفت ولی به محدوده صفر تابلو برگشت. خساپا قدرت فروشنده و حجم مشکوک داشت.
  • صف های خرید و فروش نسبت به هم وضعیت برابری داشتند.
  • قدرت خریدار کم و الگوهای نزولی بیشتر بودند.
  • درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۷ شهریور

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.

الان حفظ ۱۴۲۵ هزار واحد مهم است. عبور از این حمایت الگوی ادامه دهنده مثلث می سازد و روند نزولی ادامه پیدا خواهد کرد.

عبور از ۱۴۶۰ هزار واحد هم میتواند سیگنال تغییر روند باشد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی

Posted in اخبار ارز دیجیتال.