وضعیت بازار بورس ۶ مهر

به این نوشته امتیاز بدهید!
  • بازار خوب شروع کرد و خوب ادامه داد.
  • مجموع بازار ورود پول حقیقی داشت.
  • مثبت ترین گروه خودرو و پالایش بودند و منفی ترین گروه ارتباطات بود.
  • ارزش معاملات رشدی نداشت.
  • درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند که معمولا  چهارشنبه ها همینطور است.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۹ مهر

  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد.
  • شاخص برگشت خوبی داشت. اولین مقاومت ۱۳۸۵ هزار واحد است. البته احتمال درجا زدن و کف سازی شاخص هم وجود دارد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی