وضعیت بازار بورس ۷ شهریور

به این نوشته امتیاز بدهید!
  • بازار بهتر از انتظار بود ولی شاخص ساز ها ضعیف بودند.
  • گروه های بانک و انبوه سازی تقاضای زیادی داشتند.
  • الگوهای کندلی صعودی زیادی شکل گرفت.
  • مجموع بازار ورود پول حقیقی داشت.
  • درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۸ شهریور

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد.

الان حفظ ۱۴۲۵ هزار واحد مهم است. عبور از این حمایت الگوی ادامه دهنده مثلث می سازد و روند نزولی ادامه پیدا خواهد کرد.

حرکت امروز شاخص امیدوارکننده بود. البته ارزش معاملات بالا نیست ولی احتمال حفظ ۱۴۲۵ هزار واحد رو بیشتر میکند.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی