وضعیت بازار بورس ۸ تا ۱۲ مرداد

بازار شروع بدی داشت. شنبه و یکشنبه شاخص افت شدید داشت.

از دوشنبه بازار متعادل شد و مسیر رفته را تا حدی برگشت.

واگرایی مثبت در تایم فریم ساعتی شاخص مشهود است.

برگشت به کانال ۱۵۰۰ هزار واحد سخت شد.

شاخص بعد از این افت زیاد باید اصلاح داشته باشد. این اصلاح یا زمانی است یا یک برگشت تا ۱۴۷۰ هزار واحد خواهد بود ولی تداوم روند نزولی تا ۱۳۸۰ هزار واحد بعد از این اصلاح محتمل هست.

Posted in اخبار و گزارش بازار.