وضعیت بازار بورس ۸ شهریور

به این نوشته امتیاز بدهید!
  • طبق انتظار بازار متعادل بود.
  • بیشترین ارزش معاملات مربوط به گروه خودرو و فلزات بود.
  • شاخص هم وزن مثبت بسته شد و بیش از ۸۰ نماد مشکوک به ورود پول هوشمند بودند.
  • شاخص سازها منفی بودند و شاخص کل رو منفی کردند.
  • قدرت فروشنده در مجموع بازار غلبه داشت.
  • درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۹ شهریور

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد.

الان حفظ ۱۴۲۵ هزار واحد مهم است. عبور از این حمایت الگوی ادامه دهنده مثلث می سازد و روند نزولی ادامه پیدا خواهد کرد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی