وضعیت بازار بورس ۹ شهریور

به این نوشته امتیاز بدهید!
  • طبق انتظار بازار متعادل بود.
  • شاخص کل اندکی منفی و شاخص هم وزن همان حدود مثبت.
  • بیشترین ارزش معاملات مربوط به گروه خودرو و فلزات بود.
  • گروه خودرو تقاضای زیادی داشت و شاخص کانی غیر فلزی رشد بیشتری داشت.
  • قدرت خریدار خوب بود و نمادهای مثبت بیشتر بودند.
  • درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۲ شهریور

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل و احتمالا افزایش تقاضا نشان میدهد.

الان حفظ ۱۴۲۵ هزار واحد مهم است. عبور از این حمایت الگوی ادامه دهنده مثلث می سازد و روند نزولی ادامه پیدا خواهد کرد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی