وضعیت بازار بورس ۹ مهر

به این نوشته امتیاز بدهید!
  • خلاف انتظار بازار منفی شروع کرد.
  • مجموع بازار خروج پول حقیقی زیادی داشت.
  • مثبت ترین گروه ماشین آلات و بیمه بودند و منفی ترین گروه وسایل ارتباطی بود.
  • درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی زیادی داشتند. طبق روال همه شنبه ها.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۰ مهر

  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.
  • همانطور که عرض شده بود شاخص برای برگشت نیاز به درجا زدن و کف سازی دارد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی