وضعیت بازار بورس 18 تا 22 تیر

به این نوشته امتیاز بدهید!

این هفته هم شاخص اصلاح را ادامه داد ولی با شدت بیشتر.

کانال ۱۵۰۰ هزار واحد از دست رفت و شاخص ۱۴۸۰ هزار واحد را دید.

نمادهای زیادی در تایم فریم روزانه در ناحیه حمایتی هستند. در تایم فریم هفتگی هم نمادهایی که در ناحیه حمایتی قرار دارند بیشتر شدند و شرایط برای تثبت بازار بهتر شده است.

فیلتر پول هوشمند هفتگی

فیلتر حجم مشکوک هفتگی

فیلتر ورود پول حقیقی هفتگی