وضعیت بازار بورس 18 مرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار متعادل و ضعیف بود.

تقاضا در بانک و خودرو زیاد بود که در ادامه کاهش یافت.

بازگشایی فولاد شاخص را رشد داد.

نمادهای زیر قیمت پایانی زیاد شدند و قدرت فروشنده غلبه داشت.

درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند.

ارزش معاملات هنوز ناکافی.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد 19 مرداد

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.

شاخص در مواجهه با مقاومت، ترس نشان میدهد. طبیعتا برای برگشت به زمان نیاز هست.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی