وضعیت بازار بورس 22 مرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!
  • بازار تحت تاثیر اخبار برجام خیلی خوب شروع کرد.
  • گروه بانک و خودرو تقاضای خیلی زیادی داشتند.
  • شاخص گروه حمل و نقل بیشترین رشد را داشت.
  • الگوهای صعودی کندلی زیای شکل گرفت.
  • درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی خیلی زیادی داشتند.
  • ارزش معاملات حدود ۴ همت و دو برابر هفته قبل!!

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد 23 مرداد

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد. شاخص رشد خوبی داشت. مقاومت روانی شاخص ۱۵۰۰ هزار واحد است. در مواجهه با این مقاومت نوسان خواهیم داشت. تثبیت بالای ۱۵۰۰ هزار واحد میتواند نشانه شکل گیری روند جدیدی باشد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی